O Szkole

MULTISCHOOL jest Szkołą o charakterze dwujęzycznym, międzynarodowym, polsko-angielskim. Prowadzimy nauczanie w sytemie dwujęzyczności. Realizujemy polską i brytyjską podstawę programową. Program brytyjski prowadzony jest przez nauczycieli z krajów anglojęzycznych (native speakers). Brytyjska podstawa programowa realizowana jest w oparciu o podręczniki z Wielkiej Brytanii, zajęcia programu brytyjskiego odbywają się codziennie, w łącznym wymiarze minimum 12-14 godzin lekcyjnych tygodniowo, stanowiąc integralną część całego programu edukacyjnego. Nauczyciele anglojęzyczni są jednocześnie wychowawcami klas i biorą aktywny udział w całym życiu Szkoły i wszystkich wydarzeniach szkolnych.

MULTISCHOOL istnieje na rynku edukacyjnym od 1999 roku. Od początku swojej działalności zajmujemy się edukacją – na początku z sukcesami prowadziliśmy sieć szkół językowych. Od 2001 r. prowadzimy także placówki przedszkolne – Przedszkola Językowe Bajkowa Kraina. Naturalną konsekwencją naszych działań w sferze edulacyjnej było powołanie do życia Międzynarodowej Szkoły Podstawowej MULTISCHOOL. Jesteśmy grupą edukacyjną oferującą kompleksową edukację dziecka od 2-go roku życia. 

Działamy nowocześnie i dynamicznie, cały czas się rozwijając. Dbamy o wszechstronny rozwój naszych przedszkolaków i uczniów, ogromną wagę przykładamy do nauczania języków obcych. Wdrażamy własne programy edukacyjne, bierzemy udział w licznych projektach i przedsięwzieciach związanych z edukacją. Od zawsze przyświecała nam idea edukowania z pasją, według najlepszych wzorców i standardów.

Patron Szkoły

Stefan Meller (ur. 4 lipca 1942 r. we Francji,  w Lyonie, zm. 4 lutego 2008 r. w Warszawie) – polski dyplomata, historyk, publicysta, profesor nauk humanistycznych,
w latach 2005–2006 minister spraw zagranicznych.

Na wniosek Dyrektora Szkoły, Zarząd Szkoły w dniu 23.02.2014 r. podjął decyzję o nadaniu naszej Szkole imienia patrona. Uchwałą Rady Pedagogicznej z dn. 11.03.2014 r. jednogłośnie zatwierdzono przyjęcie przez Międzynarodową Szkołę Podstawową MULTISCHOOL imienia Stefana Mellera.

Przyjęcie imienia patrona przez Szkołę jest niezwykle istotnym i ważnym wydarzeniem w historii każdej placówki edukacyjnej. Wynika ono z potrzeby uzyskania swoistej indywidualności i tożsamości szkoły, a także pozwala na poparcie działań wychowawczych na wartościach potwierdzonych życiem i działalnością patrona,  wskazuje również Uczniom autorytety i wzory do naśladowania.Stefan Meller był wielkim patriotą i Polakiem, dla którego inność i różnorodność stanowiła godną szacunku wartość. Był człowiekiem wykształconym, znającym języki obce, umiejącym odnaleźć swoje miejsce wśród innych kultur, poza granicami naszego kraju. Stefan Meller – profesor  nauk humanistycznych, historyk, wykładowca akademicki, minister spraw zagranicznych i wybitny dyplomata był postacią niezwykłą, stojącą zawsze po stronie tego, co w Polsce przyzwoite, rozumiał różnorodność, ale i wyjątkowość Polski. Dlatego właśnie jego chcemy stawiać za wzór naszym Uczniom.

Uroczystości związane z nadaniem imienia Stefana Mellera naszej Szkole odbyły się 15.05.2015 roku.

Uchwała Rady Pedagogicznej Multischool   

List Minister Edukacji Narodowej

List z Ministerstwa Spraw Zagranicznych

 

 

NAUCZYCIELE

Nasi nauczyciele to:

 • Native Speakers (obocokrajowcy) oraz polscy nauczyciele z pełnym przygotowaniem pedagogicznym;

 • Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (w klasach 1-3);

 • Na wyższych etapach edukacyjnych – nauczyciele z wykształceniem kierunkowym, posiadający duże zaplecze  metodyczne;

 • Obcokrajowcy (Native Speakers) z przygotowaniem pedagogicznym, którzy realizują program nauczania języka angielskiego, są wychowawcami klas i uczestniczą czynnie w życiu klasy i Szkoły;

 • Absolwenci filologii językowych realizujący program nauczania języków obcych;

 • Osoby, dla których nauczanie stanowi wyzwanie i życiową pasję.

Budynek Szkoły

Szkoła mieści się we własnym, wolno stojącym budynku o powierzchni 1800 m2.

Szkoła posiada:

 • 18 sal dydaktycznych,
 • własną bibliotekę,
 • bibliotekę anglo- i niemieckojęzyczną,
 • salę gimnastyczną,
 • pracownię komputerową,
 • gabinety logopedy, pedagoga oraz psychologa szkolnego,
 • rozległe zaplecze administracyjno – biurowe,
 • obszerne zaplecze kuchenne,
 • dużą jadalnię i własną kuchnię,
 • przestronne i wygodne sale świetlicowe,
 • pełen węzeł sanitarny na każdej kondygnacji budynku,
 • szatnie dla młodszych i starszych klas,
 • przebieralnie na zajęcia sportowe;

Budynek jest monitorowany zarówno na zewnątrz, jak i w środku przez 24h na dobę;

Dbamy o bezpieczeństwo poprzez zapewnienie ochrony budynku przez firmę ochraniającą.

Program

Nasza Szkoła realizuje następujące założenia programowe:

 • Jesteśmy Szkołą o charakterze dwujęzycznym, międzynarodowym, polsko-angielskim;

 • Połowa zajęć w naszej Szkole odbywa się wyłącznie w języku angielskim i jest prowadzona przez obcokrajowców (native speakers). Fakt ten decyduje o dwujęzyczności naszych Uczniów;

 • Prowadzimy nowoczesny program nauczania brytyjskiej i polskiej podstawy programowej;

 • Zajęcia programu brytyjskiego odbywają się codziennie, w łącznym wymiarze od 12 do 16 godzin lekcyjnych tygodniowo, stanowiąc integralną część całego programu edukacyjnego;

 • Brytyjska podstawa programowa realizowana jest w oparciu o podręczniki z Wielkiej Brytanii;

 • Nauczyciele anglojęzyczni są jednocześnie wychowawcami klas i biorą aktywny udział w całym życiu Szkoły i wszystkich wydarzeniach szkolnych.

 • Oprócz wysokiego poziomu języka angielskiego, proponujemy także rozszerzony program nauczania drugiego języka obcego – języka niemieckiego, oraz mozliwość nauki francuskiego i hiszpańskiego;

 • Realizacja nauki języków obcych odbywa się w ramach naszego autorskiego programu Multilanguage;

 • Realizacja programów nauczania języków obcych znajduje się pod pełnym nadzorem metodycznym Dyrektora Metodycznego ds. Nauczania Języków Obcych;

 • Realizacja polskiej podstawy programowej odbywa się zgodnie z rozporządzeniem MEN;

 • Korzystamy z szerokiej oferty programów autorskich zatwierdzonych przez MEN, wspierających wszechstronny rozwój dzieci;

 • Edukacja odbywa się w oparciu o najnowsze podręczniki i programy edukacyjne dostępne w ofercie wydawnictw szkolnych;

 • Prowadzimy zajęcia wyrównawczo – kompensacyjne na każdym etapie edukacyjnym;

 • Zapewniamy opiekę specjalistów: logopedy, psychologa i pedagoga szkolnego

Cel i Misja Szkoły

 • Chcemy uczyć i wychowywać młodych obywateli nowoczesnej Europy – świadomych swoich praw, ale także obowiązków, znających języki obce, samodzielnych w myśleniu, umiejętnie poszukujących własnych rozwiązań;
 • Chcemy uczyć naszych uczniów tolerancji dla innych i otwartości na problemy współczesnego świata;
 • Chcemy kształcić zgodnie z najnowocześniejszymi programami nauczania, wykorzystując nowe technologie i najlepsze założenia metodyczne;
 • Dbamy o naszych uczniów, o ich wszechstronny i harmonijny rozwój;
 • Staramy się inspirować, wspierać, pomagać i zachęcać naszych uczniów do dalszej pracy na każdym etapie ich edukacyjnej drogi
 • Wdrażamy własne programy edukacyjne:
pl_PLPolish