INFORMCAJE

Zajęcia dodatkowe

Szkoła posiada w ofercie następujące zajęcia dodatkowe:

 • Zajęcia z nauki tańca;
 • Zajęcia sportowe:

           – basen,   piłka nożna,   judo,   tenis,   golf;

 • Zajęcia z języka francuskiego lub hiszpańskiego;
 • Zajęcia w Klubach i Kołach Zainteresowań;
 • Drużyna zuchowa

Praca i kariera

Jeżeli jesteś:

  • native speaker’em języka angielskiego lub niemieckiego z przygotowaniem peadgogicznym i wykształceniem wyższym;

  • absolwentem pedagogiki wczesnoszkolnej lub studiów magisterskich kierunkowych z przygotowaniem pedagogicznym do pracy w szkole;

  • absolwentem filologii germańskiej;

  • osobą ambitną, pogodną, pełną zapału do pracy;

  • osobą autentycznie lubiącą pracę wśród dzieci i młodzieży i przekonaną, że nauczanie jest Twoją pasją..


Zgłoś się do nas!

 • Prześlij nam swoje CV na adres e-mail: biuro@multischool.pl
 • Chętnie zaprosimy Cię na rozmowę kwalifikacyjną w sprawie pracy.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Kierujemy się następującymi założeniami organizacyjnymi:

 • Szkoła jest czynna w godzinach 7.30-18.30;

 • Zajęcia lekcyjne odbywają się w godzinach 8.15 – 14.45;

 • Zapewniamy opiekę na świetlicy w godzinach: 7.30-8.15 i 14.45-18.30;

 • Liczebność klas wynosi maksymalnie 16 – 18 dzieci;

 • W Szkole obowiązuje strój szkolny – mundurki szkolne;

 • Zapewniamy dowóz dzieci na zajęcia odbywające się poza terenem Szkoły, np. basen, tenis.

pl_PLPolish