Nauczyciele

NAUCZYCIELE

Nasi nauczyciele to:

  • Native Speakers (obocokrajowcy) oraz polscy nauczyciele z pełnym przygotowaniem pedagogicznym;

  • Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (w klasach 1-3);

  • Na wyższych etapach edukacyjnych – nauczyciele z wykształceniem kierunkowym, posiadający duże zaplecze  metodyczne;

  • Obcokrajowcy (Native Speakers) z przygotowaniem pedagogicznym, którzy realizują program nauczania języka angielskiego, są wychowawcami klas i uczestniczą czynnie w życiu klasy i Szkoły;

  • Absolwenci filologii językowych realizujący program nauczania języków obcych;

  • Osoby, dla których nauczanie stanowi wyzwanie i życiową pasję.
pl_PLPolish