Program

Nasza Szkoła realizuje następujące założenia programowe:

 • Jesteśmy Szkołą o charakterze dwujęzycznym, międzynarodowym, polsko-angielskim;

 • Połowa zajęć w naszej Szkole odbywa się wyłącznie w języku angielskim i jest prowadzona przez obcokrajowców (native speakers). Fakt ten decyduje o dwujęzyczności naszych Uczniów;

 • Prowadzimy nowoczesny program nauczania brytyjskiej i polskiej podstawy programowej;

 • Zajęcia programu brytyjskiego odbywają się codziennie, w łącznym wymiarze od 12 do 16 godzin lekcyjnych tygodniowo, stanowiąc integralną część całego programu edukacyjnego;

 • Brytyjska podstawa programowa realizowana jest w oparciu o podręczniki z Wielkiej Brytanii;

 • Nauczyciele anglojęzyczni są jednocześnie wychowawcami klas i biorą aktywny udział w całym życiu Szkoły i wszystkich wydarzeniach szkolnych.

 • Oprócz wysokiego poziomu języka angielskiego, proponujemy także rozszerzony program nauczania drugiego języka obcego – języka niemieckiego, oraz mozliwość nauki francuskiego i hiszpańskiego;

 • Realizacja nauki języków obcych odbywa się w ramach naszego autorskiego programu Multilanguage;

 • Realizacja programów nauczania języków obcych znajduje się pod pełnym nadzorem metodycznym Dyrektora Metodycznego ds. Nauczania Języków Obcych;

 • Realizacja polskiej podstawy programowej odbywa się zgodnie z rozporządzeniem MEN;

 • Korzystamy z szerokiej oferty programów autorskich zatwierdzonych przez MEN, wspierających wszechstronny rozwój dzieci;

 • Edukacja odbywa się w oparciu o najnowsze podręczniki i programy edukacyjne dostępne w ofercie wydawnictw szkolnych;

 • Wdrażamy własne programy edukacyjne: Multiworld, Multisport, Multiknowledge, Multilanguage, Multichallenge;

 • Prowadzimy zajęcia wyrównawczo – kompensacyjne na każdym etapie edukacyjnym;

 • Zapewniamy opiekę specjalistów: logopedy, psychologa i pedagoga szkolnego.

Cel i Misja Szkoły

 • Chcemy uczyć i wychowywać młodych obywateli nowoczesnej Europy – świadomych swoich praw, ale także obowiązków, znających języki obce, samodzielnych w myśleniu, umiejętnie poszukujących własnych rozwiązań;
 • Chcemy uczyć naszych uczniów tolerancji dla innych i otwartości na problemy współczesnego świata;
 • Chcemy kształcić zgodnie z najnowocześniejszymi programami nauczania, wykorzystując nowe technologie i najlepsze założenia metodyczne;
 • Dbamy o naszych uczniów, o ich wszechstronny i harmonijny rozwój;
 • Staramy się inspirować, wspierać, pomagać i zachęcać naszych uczniów do dalszej pracy na każdym etapie ich edukacyjnej drogi
 • Wdrażamy własne programy edukacyjne:
pl_PLPolish